Door de ontwikkeling die pubers doormaken ontstaat er in het hoofd een overvloed aan nieuwe gedachten en inzichten. Over alles, over de wereld maar vooral ook over en zichzelf en de omgeving. Een gevolg van dit nadenken is dat pubers hun omgeving kritischer gaan bekijken. Alles lijkt ineens te moeten worden uitgelegd, bekritiseerd of bediscussieerd. Dit kritisch nadenken zorgt er voor dat pubers graag zijn eigen grenzen wil ontdekken. Opvoeden betekent loslaten wordt wel eens gezegd. Maar hoe doe je dat als je ziet dat jouw kind dingen doet, denkt of zegt waar jij je zorgen over maakt?

Verantwoordelijkheid krijgen en nemen

Leren omgaan met verantwoordelijkheden hoort bij de ontwikkeling en leeftijdsfase van een puber. Verantwoordelijkheid dragen leert een kind door het te krijgen. Je leert je kind dan de consequenties van zijn/haar keuzes te aanvaarden. Hoe vreemd het ook kan klinken begint het omgaan met verantwoordelijkheden en zelfstandigheid vaak met het stellen van regels. Bij het stellen van regels aan pubers is het belangrijk uit te leggen waarom de regels gesteld worden, op die manier kunnen ze meer eigen worden voor je kind. Als de regels meer eigen zijn zorgt dit voor eigen verantwoordelijkheden van de puber. Geef je kind daarom een aantal dingen waar hij/zij zelf verantwoordelijk voor is. Van regels opleggen wordt langzaam over gegaan naar zaken bespreken en overleggen.

Het is soms lastig om als ouder niet de verantwoordelijkheid over te nemen als je het idee hebt dat het misgaat. Hoe verleidelijk het ook kan zijn om zelf in actie te komen en allerlei dingen voor je puber te regelen, doe het niet. Draag wel zorg voor je kind en help hem/haar, maar neem geen verantwoordelijkheid over.

Het is soms lastig om als ouder niet de verantwoordelijkheid over te nemen als je het idee hebt dat het misgaat. Hoe verleidelijk het ook kan zijn om zelf in actie te komen en allerlei dingen voor je puber te regelen, doe het niet.

Losmaken en zelfstandigheid

Zelfstandigheid betekend onder andere dat je kind doet wat bij hem of haar past, op een eigen wijze. In het leven van pubers en jongvolwassenen wordt zelfstandigheid en eigen identiteit steeds belangrijker. Dat hoort bij het proces van losmaken en zelfstandig worden. Ze willen niet meer van jou als ouder afhankelijk zijn en vragen liever leeftijdsgenoten om advies. Dat betekent niet dat jouw mening als ouder er niet meer toe doet. Ouders en gezin zijn net zo belangrijk als de vriendengroep, ze kunnen elkaar aanvullen. Pubers met voldoende zelfvertrouwen kunnen ook al veel zelfstandig doen. Ze kunnen zelf keuzes maken, zelf een baantje zoeken of kleren kopen. Het is goed om je kind dat soort dingen dan ook alleen te laten doen. Hiermee versterk je het zelfvertrouwen van je kind nog meer.

Loslaten

Probeer je bij dilemma’s en moeilijke keuzes in de situatie van je kind te verplaatsen. Praat samen over de voordelen en nadelen van bepaalde keuzes, zonder daarbij je eigen mening overboord te gooien of de eigenheid van je kind te willen veranderen. Pubers denken dat ze al veel kunnen, maar zien nog niet altijd de gevolgen van een keuze. Dit kan het voor jou als ouder extra moeilijk maken om je kind zijn/haar eigen keuze te laten maken. Kijk daarom samen naar de mogelijkheden en maak je kind duidelijk dat het maken van fouten erbij hoort en dat het nooit ten koste zal gaan van de liefde die jij voor je kind voelt. Het werkt positief als ouders open met hun kinderen praten, als ze andere opvattingen tolereren en als ze zelf van mening kunnen veranderen. Je kind kan zich emotioneel stabiel ontwikkelen als je duidelijke en realistische verwachtingen van je kind hebt en zijn of haar onafhankelijkheid kunt respecteren. Als je als ouders onafhankelijk gedrag en initiatieven van je kind aanmoedigt, verloopt die ontwikkeling soepeler.

Persoonlijk advies

Het is normaal in de puberteit dat ouders en pubers in conflict raken, of dat de puber zich terugtrekt en jou minder wil vertellen. Dit hoort bij het volwassen en zelfstandig worden. In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht, zijn dit geen bedreigingen voor de goede relatie met de ouders, maar signalen dat je kind op weg is naar volwassenheid. Heb je meer vragen over het proces van losmaken en loslaten? Vraag dan persoonlijk advies via het aanmeldformulier.