Als er aan je wordt gevraagd wat als eerste opvalt bij de volgende sommetjes: 1 + 1 = 2,  3 + 2 = 5,  4 + 3 = 8,  2 + 4 = 6. Zegt het merendeel dat het derde antwoord fout is. Als mensen zijn wij geneigd veel meer te letten op wat fout gaat, dan op wat goed gaat. Je kunt namelijk ook zeggen dat er drie sommen goed zijn.
Dit gebeurt eigenlijk ook in de opvoeding van kinderen. Gemiddeld gaat er bij elk kind meer dingen goed dan fout. En het benadrukken wanneer een kind iets goed doet is eigenlijk een van de belangrijkste dingen in de opvoeding. Als een kind veel complimenten krijgt en veel positieve ervaringen opdoet, is dat goed voor het zelfvertrouwen.

Aandacht schenken is de meest eenvoudige vorm van belonen. Dit kan door interesse te tonen voor je kind, door vragen te stellen of door samen iets leuks te gaan doen. Een andere manier is een complimentje geven, maar hoe geef je een goed compliment?
– spreek vanuit de ik-persoon
– zeg iets over het gedrag van je kind
– zeg het op een vriendelijke en gemeende manier
Bijvoorbeeld: “ik vind het fijn dat jij al je speelgoed al hebt opgeruimd”

Het benadrukken wanneer een kind iets goed doet is eigenlijk een van de belangrijkste dingen in de opvoeding.

Naast het geven van aandacht kun je ook een materiële beloning geven. Bijvoorbeeld een snoepje of een cadeautje. Aandacht schenken is het makkelijkst en het meest bruikbaar om gewenst gedrag te bekrachtigen. Zorg voor een afwisseling in materiële en immateriële beloning.

Soms hebben kinderen wat extra steun of aanmoediging nodig om gedrag te veranderen, een nieuwe vaardigheid te oefenen of opdrachten af te maken. Een beloningskalender is nuttig en effectief voor gebruik op de korte termijn: een paar weken, en dan weer afbouwen. Voor een kind is het werken voor stickers of een beloning vaak aantrekkelijk.

Hoe gebruik je zo’n systeem?
– Bepaal welk gedrag je graag wilt zien. Bijvoorbeeld aan tafel blijven zitten tijdens het eten.
– Maak een schema op karton. Schrijf links het gewenste gedrag en daarnaast de dagen van de week.
– Koop samen met je kind leuke kleine stickertjes. Voor elk gedrag dat goed was, mag je kind een stickertje plakken (of bijvoorbeeld een smiley tekenen)
– Na een aantal stickers volgt een beloning.Wat deze beloning is hangt af van de leeftijd en van het aan te leren gedrag.
– Beslis en bespreek ook wat de consequenties zijn als je kind zich niet aan een bepaalde regel houdt of zijn doel niet haalt.

Je kunt deze beloningskalender soms kopen bij drogisterijen of speelgoedwinkels. Je kunt hem ook heel eenvoudig zelf maken en het is eigenlijk nog veel leuker om het met je kind samen te doen.

Een voorbeeld van een beloningskalender:
beloningskaart1