Veel kinderen willen graag een huisdier hebben. Een hond, poes of konijn bijvoorbeeld. Een huisdier is voor veel kinderen niet alleen leuk en gezellig. 90% van de kinderen (tussen 3 en 13 jaar) geeft aan het een voordeel te vinden om een huisdier te hebben. De belangrijkste argumenten die kinderen gaven, waren dat ze het leerzaam vonden, er blij van werden, zich op hun gemak voelden en onvoorwaardelijke liefde kregen van hun dier. Kinderen ervaren hun dier vaak als iemand die ze vertrouwen, een onvoorwaardelijke vriend.  Dit is zijn niet de enige voordelen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het hebben van een huisdier goed is voor de ontwikkeling van kinderen. In deze blog geven wij zes redenen waarom het hebben van een huisdier goed is voor kinderen.

1) Emotionele steun
In het leven van kinderen worden emoties, zoals boosheid, angst en blijdschap gedeeld met dieren. Maar ook geheimen want een dier vertelt niets door en oordeelt niet. Kinderen ervaren hier veel steun door. Een dier kan ook helpen het kind veilig te voelen als hij of zij in onbekende situatie is. Daarnaast geeft het een kind een veilig gevoel in huis omdat een hond waakt en alarm zal slaan als er een gevaarlijke situatie is.

2) Meer zelfvertrouwen
Diverse studies bevestigen dat kinderen met een huisdier meer zelfvertrouwen hebben en weerbaarder zijn. Een andere studie toonde aan dat het zelfbeeld dat het kind later als volwassene ontwikkelt te maken heeft met de leeftijd waarop hij voor het eerst in aanraking komt met een huisdier. Hierbij hadden kinderen voor de leeftijd van zes jaar of tijden hun pubertijd voor het eerst met een huisdier in aanraking kwamen, een positiever zelfbeeld dan de groep die tussen de leeftijd van zes tot tien jaar hun eerste huisdier kreeg. Kinderen kunnen ook al op vroege leeftijd helpen met het verzorgen van dieren. Taken volbrengen voor de verzorging van dieren geeft ook zelfvertrouwen (LICG, 2014).

Als ouders moet je goed nadenken over het aanschaffen van een huisdier. Bedenk of een dier goed in jullie gezin past en welk huisdier bij je kind past.

Onderzoek heeft onder andere aangetoond dat tieners die een huisdier bezitten hoger scoren op het gebied van zelfvertrouwen. Een huisdier kan ook helpen psychische klachten te voorkomen. Dit heeft vooral te maken met de steun die een dier kan geven.

3) Sociale vaardigheden
Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die opgroeiden in een huishouden met honden later als volwassenen meer sociaal vaardig zijn (LICG, 2014). Er wordt gezegd dat dieren de sociale interactie tussen mensen kunnen versterken. Een dier is bijvoorbeeld een gemakkelijk gespreksonderwerp voor kinderen. Ook vinden kinderen het leuk om te spelen bij klasgenootjes die huisdieren hebben. Ook in de klas kunnen ze het merken. Een studie heeft aangetoond dat leraren merkten dat er meer sociale interactie was tussen de kinderen en minder agressie als er een dier in de klas werd gehouden.

4) Empathie
Doordat een kind voor een huisdier moet zorgen, leert het zich verplaatsen in iemand anders en rekening te houden met zijn of haar omgeving. Dat is belangrijk voor later: het blijkt dat kinderen die zijn opgegroeid met een dier, op latere leeftijd beter kunnen omgaan met anderen. Ook blijkt dat kinderen die een sterke band hebben met hun huisdier, meer empathie tonen (LICG, 2014).

5) Levenslessen
Kinderen leren dankzij huisdieren ook dingen over het leven. Dieren leren kinderen over voortplanting en geboorte, en over ziekte, ongelukken en dood. Voor veel kinderen is het doodgaan of kwijtraken van een huisdier de eerste ervaring die ze hebben met de dood en met rouw. Kinderen leren dat dood iets natuurlijks is dat hoort bij het leven. Het doet pijn, maar de pijn is te dragen en wordt uiteindelijk weer minder. Een kind leert dat de dood permanent is en dat dode dieren niet terug komen om te spoken.

Goed voor de gezondheid
Ook de gezondheid heeft baat bij huisdieren. Door het aaien, maak je het hormoon oxytocine aan. Dit werkt bloeddrukverlagend en het versterkt je immuunsysteem. En ook belangrijk: kinderen die vanaf hun geboorte opgroeien met huisdieren ontwikkelen minder allergieën (LICG, 2014).

Een huisdier aanschaffen dan maar?
Als ouders moet je goed nadenken over het aanschaffen van een huisdier. Bedenk of een dier goed in jullie gezin past en welk huisdier bij je kind past. Het is belangrijk om een goede keuze te maken voor een bepaald diersoort. De juiste combinatie van dier en kind is bepalend en dus ook voor een eventueel gunstig effect op de ontwikkeling van je kind.

Ook is van belang je te verdiepen in wat het dier nodig heeft. Dieren kunnen een positief effect hebben op kinderen maar er is altijd sprake van een wisselwerking. Kinderen behandelen een dier soms als een pop of kunnen hun boosheid afreageren op het dier. Als ouder zul je altijd goede begeleiding moeten geven en eindverantwoordelijk zijn over het dier. Ook als je kind het huisdier niet meer interessant vindt of er niet goed voor kan zorgen. Houd er daarom rekening mee dat het dier ook jouw tijd en energie zal vragen.